Geld Verdienen
gekkengoud
euroclix
moneymiljonair
  Home
Mijn Links
Feestdagen
Links
 Copyright  Hm41.nl   Webmaster H . Minnema All rights Reserved
Kinderen
PC tips
 Chrome sneller maken
 Real Fashion

Buizenversterker

Een buizenversterker is een elektronische versterker opgebouwd rond elektronenbuizen
en transformatoren. Een buizenversterker bestaat meestal uit een voorversterker,
een eindversterker en een voeding.
De werking

Opzet van een buizeneindversterker met twee pentodes in balansschakeling.
De voorversterker heeft naast aansluitingen voor apparatuur een volumeregeling en
meestal ook een toonregelcircuit. De voorversterker bevat vaak drie buizen, meestal
van het type (dubbel)-triode, om het ingangssignaal voldoende te versterken,
zodat het aan de eindversterker kan worden aangeboden.
De eindversterker of eindtrap wordt gevormd door een fasedraaier, twee
(soms vier, en in een enkel geval acht) vermogenseindbuizen (meestal pentodes of tetrodes)
en de uitgangstransformator. Bij zogenaamde single-ended versterkers
(versterkers met één eindbuis) is er geen fasedraaier nodig.
Vooral in hifi-kringen zijn in dergelijke schakelingen direct verhitte vermogenstriodes
populair. Bij direct verhitte buizen dient de gloeidraad ook als kathode.
Het voedingsdeel bevat een voedingstransformator en een gelijkrichter die een
gelijkspanning tussen ongeveer 300 en 800 volt voor de anodes van de buizen levert,
en een spanning van (meestal) 6,3 volt voor de gloeidraden van de buizen.
In sommige versterkers wordt de anodespanning met een gelijkrichtbuis gelijkgericht.
De fasedraaier, meestal ook een
elektronenbuisvan het type triode,
zorgt ervoor dat het ingangssignaal
uit de voorversterker op de juiste
manier aan de eindbuizen wordt
doorgegeven.
De ene eindbuis krijgt het
signaal in fase op zijn
stuurrooster aangeboden,
terwijl de andere het
in tegenfase op zijn stuurrooster
krijgt.
Door de aanwezigheid van
kathodeweerstanden
wordt de kathode vanwege de
buisstroom positief
ten opzichte van het stuurrooster,
dat via de (hoge)
stuurroosterweerstand ('lekweerstand')
aan massa ligt,
waardoor de buis stabiel op een
vaste ruststroom
ingesteld wordt (negatieve voorspanning).
poweramplifier
Als de ene eindbuis momentaan meer stroom gaat trekken doordat de stuurspanning stijgt, gaat de andere eindbuis momentaan minder stroom trekken doordat deze spanning evenveel daalt (tegenfase). De eindbuizen staan in serie met de primaire wikkeling met middenaftakking van de uitgangstransformator. De stroom door de buizen loopt dus ook door de primaire wikkeling van de uitgangstransformator. Als de stroom in de ene helft van de primaire wikkeling van de uitgangstransformator toeneemt, neemt hij in de andere helft af. Hierdoor wordt het opgewekte magnetische veld versterkt en wordt er een spanning geïnduceerd in de secundaire wikkeling van de uitgangstransformator. Op deze wijze zijn de eindbuizen in balans (Engels: push-pull) geschakeld (klasse A of klasse AB). Indien de eindtrap een vaste negatieve voorspanning op de stuurroosters krijgt, zodadig dat de positieve signalen door de ene buis lopen en de negatieve signalen door de andere buis, spreekt men van een eindtrap in klasse B.

De uitgangstransformator dient twee doelen:

De eindbuizen moeten gevoed worden met een (hoge) gelijkspanning op de anodes. Deze hoogspanning wordt geleverd aan de middenaftakking van de primaire wikkeling. Op de stuurroosters van de eindbuizen staat de altijd wisselende stuurspanning, afkomstig van de fasedraaier. De daardoor steeds wisselende anode-gelijkstroom loopt door de primaire wikkelingen van de uitgangstransformator en geeft via de secundaire wikkeling een puur wisselstroomsignaal aan de luidsprekers af.
Impedantieaanpassing: de meestal laagohmige luidsprekers worden door de transformator op de hoogohmige eindtrap aangesloten. Een uitgangstrafo kan de kleine stroom door de hoogohmige eindtrap omhoog transformeren naar een grote wisselstroom door de laagohmige luidsprekers. De secundaire wikkeling heeft meestal enkele aftakkingen, zodat er een uitgangsimpedantie gekozen kan worden die past bij de aangesloten luidspreker(s); in de regel 4, 6, 8 of 16 Ω

HIFI

Stereo-eindversterker met twee eindpentodes EL84 per kanaal. Het buisje tussen de twee uitgangstransformatoren is de indicatorbuis EM83 ('magisch oog'), waarmee de mate van uitsturing van de eindversterkers zichtbaar wordt gemaakt. Deze versterker wordt gevoed door een externe, door halfgeleiders geregelde hoogspanningsvoeding.
In de hifi-wereld is de buizenversterker helemaal terug[bron?]. Met name wordt het nogal specifieke 'buizengeluid' (een geluid dat minder scherp/fel overkomt dan een transistor- of MOSFET- versterker) door een grote groep luisteraars[bron?] als 'natuurlijker' ervaren. Objectief gezien hebben transistor- of MOSFET-versterkers betere specificaties. Een transistorversterker kan lage frequenties (tot nagenoeg gelijkstroom) met zeer weinig vervorming tussen ingang en uitgang versterken - zij het alleen met forse tegenkoppeling. Een buizenversterker kan dat alleen als er speciale hoogohmige luidsprekers worden gebruikt, anders moet er een uitgangstransformator worden toegepast. Door het ontbreken van een uitgangstransformator hebben transistorversterkers in het lage en sublage deel van het frequentiespectrum een groot voordeel. In dit gebied moeten luidsprekers door de versterker 'onder controle' worden gehouden. Met een bijzonder geringe uitgangsimpedantie van de eindtrap bij lage frequenties zorgt de tegen-EMK in de luidsprekerspoel voor demping. Doordat die demping door de uitgangstransformator van een buizenversterker enigszins beperkt wordt, zal de ene luidspreker slechter gaan klinken, maar kan het geluid van een andere luidspreker in de oren van een luisteraar beter overkomen. In principe zouden ook transistorversterkers met een lage luidsprekerdemping kunnen worden ontworpen. Dit gebeurt echter (vrijwel) nooit, omdat een hoge dempingsfactor als beter wordt beschouwd[bron?] (en dus ook vaak in de specificaties wordt vermeld).

Een buizenversterkercombinatie uit de jaren 50 was de Engelse Quad Electroacoustics 22 voor- en II-eindversteker.

Muziek

Veel gitaristen en organisten zweren bij de klank van een buizenversterker, die volgens hen het geluid van een versterkte elektrische gitaar extra diepte geeft. De reden is meestal dat een buizenversterker doorgaans een hoger piekvermogen heeft dan een transistorversterker bij gelijk continu vermogen. De oorzaak van dat hogere piekvermogen is de voeding van buizenversterkers. Als er extra zware elco's (met veel capaciteit) in het hoogspanningsgedeelte van de voeding geplaatst zijn, kunnen de buizen in de eindtrap langer profiteren van een hoge anodespanning. Daardoor kan bij staccato-achtige geluidssignalen in relatief korte tijd veel vermogen worden afgegeven aan de luidspreker(s).

Daarnaast geeft een buizenversterker extra kleur aan het geluid van een gitaar of orgel, als er bewust vervorming door oversturing wordt toegepast. Hierbij speelt enerzijds de
(in vergelijking met een transistorversterker) geringere demping van de luidspreker in
 samenhang met de eindtrafo een rol, anderzijds verschilt het vervormingsgedrag van een buizenversterker sterk van dat van een transistorversterker. Een vastlopende ('clippende') transistorversterker geeft een vervormd geluid dat de meeste mensen zeer onaangenaam
 vinden, terwijl een overstuurde buizenversterker een gecomprimeerd signaal geeft,
dat als veel minder onaangenaam wordt ervaren. Juist dat gecomprimeerde,
vervormde signaal spreekt veel gitaristen aan.


 Halloween
 Sinterklaas
 Kerst
 Oud en Nieuw
 Gogo's
 Pokemon
 Knikkers
 Techniek
 Kubus oplossen
 Status Quo
Mika Hakkinen
 Spaarprogramma's
 Schotelantennes
 Pokeren
 Pink Floyd
 Darten
GoogleChrome sneltoetsen
verwijder sweet-page.com
politievirus verwijderen
Ransomware verwijderen
Mystartsearch verwijderen
Advies  PC samenstellen

Juzt Nails
 

  TV Gids
  Weer
  Teletekst
  Routeplanner
  Telefoongids
  Nieuws
  Waldnet
  De Telegraaf
  Verkeersboete
  P2000
  Gratis Rijbewijs Online
  BasisCursus HTML
Handige Links
 Contact
 
flickr
one.com
wii
hm41
ford mustang
iphone
koffie
amiga
pinkfloyd
uriah heep

foto galerij


nikon
radio
icloud
puppies
lp
Elizium
Panoramio
buizenversterker
Friesland